Det finnes svært få bilder av de tidlige norske fotografenes studio. Her har kjøpmann Peder Amlie fotografert huset sitt i Torggt. 3 i Haugesund i 1869. Bak glassvinduene på loftet hadde han fotostudio som han leide ut til omreisende fotografer. Foto: Peder Amlie/Haugesund Rederiforening/Haugalandsmuseene.