Manuskriptsamlingene

hovedmanusManuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upublisert arkivmateriale.Store deler av den har vesentlig bergensk og vestnorsk interesse, men meget av samlingens lokalhistoriske stoff har rikspolitisk interesse på grunn av den dominerende stilling Bergen har spilt i norsk økonomisk, sosial og kulturell historie.

Manuskriptsamlingen teller i dag ca. 3000 hovednummer. Alt sammen er katalogisert og oppstilt som en samling uten underavdelinger. Et hovednummer kan innholde enkeltobjekt eller et større arkiv med flere tusen objekt.  Manuskriptsamlingen er kommet i stand ved gaver og i meget liten utstrekning ved kjøp.

Samlingens kataloger finner du her.

Materialet fra manuskriptsamlingen blir utlånt ved Manuskript- og librarsamlingenes bibliotek, og er på samme måte som bibliotekets andre spesialsamlinger bare til lesesalslån.

Om Manuskriptsamlingen:                                                                           Manuskriptsamlingen ved UBB. Av Knut L. Espelid.                                                      Om manuskriptsamlingen og kvalitetsreformen. Av Rune Kyrkjebø.

Artikler om tema fra manuskriptsamlingen:

  • Bergens Bakerlaug. Av Knut L. Espelid.
  • En middelaldersk pergamentcodex. Av Lars Otto Grundt.
  • Ibsens honorar. Av Lars Otto Grundt.
  • Bergens Gullsmedlaug. Av Sigurd Fasting Jacobsen.
  • I «Prisonen». Av Sigurd F. Jacobsen.
  • Sjørøverens dagbok. Av Sigurd F. Jacobsen.
  • Byron-brev. Av Johanne Martens.
  • Strilekrigen. Av Gerhard Munthe.
  • Julie. Av Audun Tvinnereim.