Postkortsamlingen

Stavanger Stenkaien. Foto. Ukjent
Stavanger Stenkaien. Foto. Ukjent

Billedsamlingen har en stor postkortsamling fra postkortenes tidligste tid til i dag. De topografiske kortene er sortert geografisk etter land – kommune – sted. I tillegg til disse kortene finnes samlinger med emne-postkort: julekort, kunstkort, humoristiske kort, og kort med andre emner.

Samlingen er for det meste ukatalogisert og uaksesjonert. Katalogisering av Bergenskortene er påbegynt.

Universitetsbiblioteket har produsert et utvalg av de gamle julekortene, og disse kan kjøpes ved henvendelse til Billedsamlingen.

Postkortene til Knud Knudsen & Co er skilt ut og minikatalogisert. De er plassert i mappe på Lesesalen.

Resten av de topografiske postkortene og emne-postkortene, deriblant julekortene, er plassert i magasin, og kan finnes fram ved henvendelse til Billedsamlingens personale.