Språksamlingene

Språksamlingene

Språksamlingene er en betydeleg vitskapleg ressurs som består av eldre fysisk materiale og elektronisk språklig materiale (både digitalisert og digitalt utviklet). Samlingane har vært grunnlag for å utarbeide allmennordbøker (leksikografi) og norsk navnegransking. Samlingene lå tidlegare ved Universitetet i Oslo, og var fra 2016 overførte til Universitetet i Bergen.

Lenke til språksamlingen