Sophus Tromholt – samlingen

"Anna Aslaksdatter Gaup, Anna Johnsdatter (Jonsdatter) Sernby (Somby)"Sophus Tromholt var dansk av fødsel, men han må likevel regnes som en av pionerene i norsk etnografisk fotografi. Som norsk statsstipendiat oppholdt han seg i Kautokeino i Finnmark for å studere nordlys i 1882 – 1883 og publiserte ved tilbakekomsten en fotografisk portfolie under tittelen Billeder fra Lappernes Land. (Bergen 1885) Han publiserte i 1885 også en reisebok på norsk og engelsk fra sin tid i Kautokeino: Under Nordlysets straaler (København 1885) og Under the Rays of the Aurora Borealis (Boston1885).

Samlingen inneholder landskaper fra Finnmark og Finland, skildringer av livet i Kautokeino og portretter. Portrettene er enestående for sin tid. Tromholt poserte samene i et improvisert utendørs studio, som om de var hos en portrettfotograf i byen. Portrettene viser samene som enkeltmennesker, ikke som deler av et kollektivt raseportrett eller som turistattraksjon. Det er portrettkunst på høyt nivå.

Portfolien kom fra Billedsamlingens eldste del, nemlig samlingen til Bergen Museums bibliotek. Portfolien er nesten komplett. Negativene ble oppdaget som del av Knudsen-samlingen. Noen av negativene er i beskåret stand brukt som postkort fra firmaet K.Knudsen & Co.

Hvordan finne fram til bildene:
Samlingen er gjennomkopiert og plassert i permer på lesesalen. Deler av samlingen er søkbar på nettet. For en oversikt over disse, skriv inn UBB-TROM- i signaturfeltet på søkesiden.

Antall: ca. 300.

Teknisk sammensetning og tilstand:
Glassnegativene er i rimelig god stand. Alle negativene er tørrplater.