Atlier KK – samlingen

Fra A/S Bergens Skofabrik. Foto: Atelier KK
Fra A/S Bergens Skofabrik. Foto: Atelier KK

Mye av firma Atelier KK og Knud Knudsen & Co’s negativarkiver fra
tiden etter Knud Knudsen var intakte da Billedsamlingen overtok. En viktig del av dette er oppdragsfotografering med interiører og eksteriører fra bergens næringsliv og offentlig virksomhet i mellomkrigstiden, blant annet brødfabrikker, sko- og skjortefablikker, leketøy- og bokhandel, arbeidsskontor, sykehus, sanatorium, steinhuggeri, skipsbyggeri og hermetikkindustri. Samlingen er spesielt viktig fordi denne tiden, paradoksalt
nok, ligger oss så nær at den er meget sparsomt dokumentert andre steder.

Datering: 1916 – 1974.

Hvordan finne fram i samlingen:
Samlingen er en negativsamling. Den er så stor at den bare er delvis kopiert . Disse bildene er oppbevart i magasin og kan finnes fram til publikum. Den registrerte delen er listeført til ca. 1935, knapt 3000 bilder, til sirka 1927 er ferdig digitalisert og søkbare i Billedsamlingens nettbase. En kan søke i samlingen ved å skrive samlingssignaturen UBB-KK-N- i signaturfeltet på søkesiden. Arkivnøkkelen til bildene er oftest oppdragsgiver, som kan være enkeltpersoner, firma eller offentlige institusjoner. På søkesiden kan en også finne liste over registrerte firma, og mange av disse viser til bilder i denne samlingen.

Antall: Ukjent. Ca. 350 esker med varierende antall negativer, fra 10 – 200.

Teknisk sammensetning og tilstand: Stort sett bra teknisk tilstand.