Gustav Brosing

Knøsesmuget i Bergen. Foto: Gustav Brosing
Knøsesmuget i Bergen. Foto: Gustav Brosing

I 1967 fikk biblioteket samleren Gustav Brosings (1908-1966) store samling Bergensiana som gave fra Kulturhistorisk selskap i Bergen. Bildedelen av denne, ca. 10.000 gamle fotografier, ble del av Billedsamlingen.

Brosingarkivet har 2 hoveddeler, den gamle delen som består av innsamlede fotografier og den nye samlingen som er fotografier han selv tok. Gustav Brosing gjennom-fotograferte Bergen systematisk. Alle smug i de sentrale bydeler finnes blant hans originalmateriale.

Datering:
De innsamlede bildene er fra hele den fotografiske historie, hans egne er fra 1950 og 1960-årene.

Hvordan finne fram i samlingen:
Samlingen er tilgjengelig på Billedsamlingens lesesal. En stor del av bildene er registrert i kortkatalog, og samlingen er nå under digitalisering og registrering i databasen. For en oversikt over hvilke Brosing-bilder som er søkbare i Billedsamlingens nettkatalog, skriv inn UBB-BROS- i signaturfeltet på søkesiden.

Teknisk sammensetning:
De innsamlede bildene består av både kopier og negativer, av varierende kvalitet og fysisk tilstand. Hans egne fotografier er tatt med 6×6 kamera, disse filmene er av utmerket teknisk kvalitet.

Publikasjon:
Brosing publiserte to bind Bergensbilder fra sine samlinger: Det gamle Bergen (Bergen 1955) og Bergen vår by (Bergen 1959). Disse publikasjonene inneholder både eldre bilder som han samlet inn og mange av hans egne fotografier.