Ralph L. Wilson

Maler i stige. Foto: Ralph L. Wilson
Maler i stige. Foto: Ralph L. Wilson

Ralph L.Wilson (1872 – 1951) tilhørte det levende amatørfotograf-miljøet i Bergen i første del av 1900-tallet. Han var teknisk ingeniør, og ble vannverksjef i Bergen i 1909. Han begynte å fotografere i 1895.

Deler av den store negativsamlingen befinner seg ved Billedsamlingen, og kom hit som del av Brosingsamlingen i 1967. De fleste av disse bildene er av Bergen fra første del av 1900-tallet. Samlingen ble identifisert og bearbeidet med god hjelp av datteren Edna Hille Andresen i 1970-årene.

Hvordan finne fram til bildene: Kopier er plassert i mapper på lesesalen, alfabetisk etter sted. (Gate) Ut over dette blir samlingen katalogisert etter bruk. For en oversikt: skriv UBB-WIL- i signatur-feltet på søkesiden til Billedsamlingens nettbase.

Antall: ca. 4000 negativer.

Teknisk sammensetning og tilstand:
Samlingen inneholder både glassplater og senere rullfilm. Negativene har god teknisk kvalitet.