Amatørfotografen i Nonnesetergaten

Av Susanne Bonge.

hestemarkedBildet av Bergen i «de gode gamle dager» før brannen i 1916 er for billedarkivarene et eneste stort puslespill med tusenvis av brikker. Vi vet at det eksisterer mengder av fotografier fra forskjellige steder i byen og de fleste av disse kjenner vi, i alle fall de bildene som er tatt av fagfotografer. Også en hel del amatørfotografers bilder er kommet til gjennom årene, men ennå ligger mange verdifulle fotografier og negativer gjemt bort i skuffer og skap, ofte dårlig oppbevart, og blir ødelagt. Men disse amatørbildene er viktige for helhetsbildet av byen, og heldigvis hender det i blant at det dukker opp nye biter til puslespillet.

En slik liten brikke er det bildet som vises her. Det er fotografert i ca. 1900 fra vinduene i Nonnesetergaten 10 og forestiller det årlige hestemarkedet på det som senere skulle bli Jernbanestasjonen i Bergen.

Bildet stammer fra en interessant liten samling som kom til Billedsamlingen ved Universitetsbiblioteket for kort tid siden, bestående av negativer og bilder fra 1890-årene fram til ca. 1916. Fotografen er Christian Olai Heggland, født i Haugesund i 1870, som åpnet sitt bokbinderverksted på Torgalmenningen i Bergen i 1893. Han var en dyktig og interessert amatørfotograf, og tilfellet ville at vennen, fotograf Waldemar Selmer, sønn av den kjente M. Selmer, hadde atelier i samme huset og ble hans hjelper og læremester.

Det årlige hestemarkedet på det som senere skulle bli Jernbanestasjonen i Bergen, fotografert omkring år 1900.

Huset på Torgalmenningen brente i 1916 og verkstedet flyttet til Nonnesetergaten 10, hvor det har holdt til like til våre dager, drevet av sønnen Bjarne Heggland. Han er også den som har tatt vare på bildene og overlatt dem til Billedsamlingen. Huset hadde helt fra 1890-årene vært familiens beboelseshus, og mange av de tidlige bildene er fra dette strøket. De er spesielt interessante fordi det, så vidt man vet, ikke finnes så svært mange bilder av akkurat dette partiet med den senere Jernbanetomten og Store Lungegårdsvannet.

Det har skjedd — og skjer fremdeles — store forandringer her, med den følge at «Store-Lungeren» stadig blir mindre.

Familien har sommerboligen «Solbakken» ute ved Helleveien ovenfor Biskopshavn, og fra denne delen av byen er det en rekke bilder fra tiden lenge før den fine nye Helleveien rundt neset var planlagt. Det er også bilder fra Sørfjorden og Arna, hvor de senere bodde på landet, og fra Erviken, Svartediksstemmen, Tarlebø, Skansemyren, Bradbenken, Møhlenpriskaien m.m. Dessuten er det en del meget gode barnebilder og interiørbilder fra rundt 1907. Når man vet hvor vanskelig det på den tiden var for amatører å ta gode bilder med magnesiumsblitz av mennesker inne i et rom, så er noen av disse fotografiene virkelig fine. Men mest verdifulle er naturligvis bildene av bypartiene.

(Artikkelen har tidligere stått på trykk i BT 31. januar 1987.)