Den kloge Spids

Av Johanne Martens.

spidsBarn for 150 år siden kunne glede seg over en liten hund . Den kloke Spids. “Hovedpersonen” i en barnebok med samme titel. Boken måler bare 10 x 15 cm. Den ble utgitt i Bergen i 1846 på C. G. W. Prahls forlag og trykt i hans officin.Teksten består av 16 små fortellinger på rim, alle med sterkt moraliserende og oppdragende holdning som tidens skikk var.

Boken er en hel liten utviklingsroman. Vi møter Spids først hjemme hos faren som liten hvalp. Spids arter seg stort sett bra: han frelser gårdens får fra ulven, redder sin fiende katten fra å drukne og kjempe tappert da hans herre ble overfalt av en røver.

I disse stykkene fremstilles Spids som en hund, mens han i andre får menneskelige trekk. Han feirer fødelsdag iført sin beste stas og underholder gjesten med gåter: “skal ei selskab stjæle Tid/man Laget krydre maa med Vid.” Spids drar ut i verden og opplever mange viderverdigheter som dressert sirkushund og som tapper krigsdeltaker. Han treffer en spidsinde, vender til sist hjem, stifter familie og blir en brav borger.

dpids2Forfatteren kaller seg bare J. K. Det står for Johan Koren Christie (1814-1885), nevø av stortingspresident Christie. Han virket som skolemann og redaktør og var en produktiv skribent. Teksten er illustrert med 16 litografier, alle signert J. F. Hvem kunstneren er vites ikke. Landskapsmaleren, bergenseren Joachim Frich har vært antydet. Han var mester for andre arbeider som gikk ut fra det Prahlske officin. Med sine mange detaljer og fine strek har de sikkert vært til stor glede for barna.

På det trykkeritekniske området var kaptein Prahl en foregangsmann.Han skaffet seg kjennskap til stentrykkmetoden på reiser i Tyskland, og han hadde tyske fagfolk i sitt officin som var et av de første i landet. I Bergen Adressecontoirs Efterretninger for 1846 averterer byens bokhandlere rett som det er bøker for barn.

Både Asbjørnsens og Grimms eventyr og Hanna Winsnes’ Gaarder var til kjøps i byen, foruten bøker av mindre kjente forfattere. Det var ikke så meget som forelå av norske forfattere for barn den gangen. Prahl var ute i siste liten til julehandelen for først den 23. Desember finner vi hans annonse: ” I dag har forladt pressen 2de nye Billedbøger: “Markedsscener” med 13 lith. Billeder og Tekst – samt “den kloge Spids” med 16 lith. Billeder og tekst – der sælges fra Prahls lithogr. Anstalt paa Torvet til 72 og 60 ss. Stk. Foruden disse haves et smukt Udvalg af ældre Billedbøger, der anbefales.

(Artikkelen har tidligere stått på trykk i Bergens Tidende 23. januar 1967 da i serien; Godbiter fra samlingene.)