Et svensk Holbergtrykk

Av Gerhard Munthe

 

holbergsvenskBlant de verdifulle bokgaver som Universitetsbiblioteket fikk ved innvielsen av sitt nybygg i september 1961 var også et sjeldent Holbergtrykk gitt av Gøteborgs Universitetsbibliotek. Trykket har form av en pamflett, det er ikke mer enn på 8 sider, og det kom ut i Stockholm i 1770 med titelen: «Beskrifning Øfwer en Håfman, Af Ludvig Holberg.» Det var en oversettelse av et enkelt av essayene i «Moralske Tanker», og det var den første oversettelse av et enkelt av essayene i «Moralske Tanker», og det var den første oversettelse til svensk av dette verk av Ludvig Holberg. «Moralske Tanker» er en samling av essays der Holberg med utgangspunkt i et av sine latinske epigrammer utvikler sine tanker om moralske, politiske, religiøse eller sosiale forhold.

Det essay som her ble gitt ut på svensk var en ironisk og spydig skildring av hoffmannens stilling og oppgave i samtiden. Av alle skapninger, skriver Holberg, er mennesket den merkeligste men av alle mennesker er hoffmannen den selsomste. Han er en qvintessence av menneskets Bizzarerie, et vesen som umulig lar seg beskrive, en person som ikke begriper seg selv, og derfor langt mindre kan begripes av andre. Han har på en gang i seg alle menneskelige egenskaper, både gode og slette, de gjør seg gjeldende hos ham ikke vekselvis, men samtidig, og uten at noen av dem noengang får overtaket. Denne sammensatte og uekte natur hadde utviklet seg hos hoffmannen, fordi han var fullstendig avhengig av nåde og gunst ovenfra, samtidig som han selv kunne utøve makt og myndighet på grunn av sin sosiale posisjon.

Når Holberg gjorde så hemningsløst narr av slike utvekster på samfunnslivet i hans egen tid, var det ikke fordi han sto i skarp opposisjon til de politiske og sosiale tilstander i hjemlandet. Det dansk-norske monarki var et meget moderat enevelde der det personlige kongestyre var lite fremtredende.

I sitt eget land var Holberg langt mer samfunnsstøtte enn samfunnsstormer. Den beste kritikk Holberg gir uttrykk for, var først og fremst rettet mot hofflivet slik det hadde utviklet seg i Frankrike under l’ancien regime og i de mange tyske lilleputtstater som langt over evne forsøkte å etterlikne Versailleskongens hoffliv.

Holbergs «Moralske Tanker» kom ut i 1744, men planer om en svensk oversettelse ble stanset av sensuren. Derimot ble boken tillatt solgt på originalspråket. Etter at sensuren i Sverige var falt bort i 1766, ble imidlertid dette ene essay fra samlingen utgitt. Hensikten med utgivelsen var uten tvil politisk. Sverige opplevde nettopp i årene 1769-1772 en voldsom kamp mellom de priviligerte og upriviligerte stender, og i denne kamp vokste det fram en tallrik politisk brosjyrelitteratur. Det er som et innlegg i denne strid at vi må se Holbergs betraktninger. Den store forfatter ble mobilisert. Hans latterliggjørelse av hoffmiljøet skulle svekke kongemaktens og adelens siste forsøk på å bevare det gamle adelssamfunn.

Dette Holbergtrykket hører i dag til de store sjeldenheter, det finnes bare i et par biblioteker. Grunnen er sikkert at det som politisk stridsskrift var beregnet på øyeblikket og ikke på litterært studium. Det var en forbruksvare i den politiske striden.

(Artikkelen har tidligere stått på trykk i Bergens Tidende 3. februar 1962, da i serien “Godbiter fra samlingene”.)