Ny ABC med hane

Av Mattias Tveitane

hane1ABC “med hane” har vel i dag ingen, ikke engang de aller eldste blant oss opplevd i vår egen skole- tid eller leseopplæring. Men for 100 år eller enda lenger siden var en hane på sisteblad en av de få illustrasjoneer som hørte med i de enkle og uanseelige ABC-bøker som den gang ble laget. Det var da vanlig å fortelle små barn, at når de hadde stavet seg gjennom boken og var kommet til siste blad (og hadde lært å lese) – så skulle hanen gale for dem ! Aasmund Vinje har fortalt at han som barn (for vel 150 år siden) ble så forarget over dette “lureriet” at han brente opp flere ABC-bøker. Også vesle Even Stranna i Christian Skredsvigs “Møllerens Søn” får løfte om en ABC “med toppe i” når han skal lære seg å lese. Den naive og troskyldige framstillingsmåten som av gode grunner må brukes i en ABC har for diverse skjemtegauker vært en takknemlig for å parodiere.

Et vittig eksempel er den “ABC” som ble laget av de berømte trekløveret Albert Engstrøm, Gustav Fröding og Verner von Heidenstam, for deres lille veninne “Pyttan” den seinere operasangerinnen Marianne Mörner): Pyttans AB-och CD-læra. Den er utstyrt med Engströms barokke tegninger og med svært lite barnslige “bokstavvers”, f.eks. til bokstaven A – Arabesk:

“Arabesken er den besk                                                                                                     som araben tar på fläsk”

(Som tegningen viser, er besk her naturligvis = “krydret brennevin”). Parodien kan også gå ut på å drive gjøn med selve formålet med ABC: opplæringeni lesning eller rettskrivning – slik den svenske humoristen Falstaff Fakir (Axel Wallengren) gjør i sin “ABC” fra samlingen Envar sin egen professor:

Q – Qvast och kvinne bägge 2                                                                                     pläga stavas nu med k”

Et norsk eksemplar av arten “parodiske ABC-bøker” er dagens Godbit:                       “Ny ABC med hane for alle snille og voksne børn, ved Sahib og Puk, Kristiania 1904.” Dette er naturligvis også en bok for voksne lesere, som har bevart sin barnslige (?) sans for språklek og parodi. Bak pseudonymene Puk og Sahib står forfatterekteparet Clara Thue og Bendix Ebbell. Her finner vi atter de parodiske “bokstav-vers” som driver godmodig gjøn med aktuelle saker og hendinger:

“S – Schwei-gaard, for -æl-det fi-li-ster og                                                                  nathue                                                                                                                                a-bel kon-sta-bel for-driv hans …                                                                               Statue”

(De pene og korrekte, men tradisjonell og lite spennende statuene av Schweigaard og P. A. Munch var noen år tidligere satt opp på Universitetsplassen i Oslo.)  Etter alfabet-versene følger små lesestykker, med parodi på tidens store forfattere: Ibsen, Jonas Lie, Alexander Kielland. Under Bjørnson-jubileet i 1982 ble bl.a. Bjørnson-parodien “ræt-skaf-fen-het og lin-jer” trukket fram:

“Det ær dætte med mæj at jæj har slik forunnerlig ævne til at vejre det kommende og likesom være statsmann for det uføtte. Mannengang har jej saaledes sagt til flere…”

(Artikkelen har tidligere stått på trykk i Bergens Tidende 14. mai 1983. Da i serien; Godbiter fra samlingene.)