Kartsamlingen

kartKartsamlingen ved UB Bergen er delt i to deler:

  • A. En del som består av bøker om/med kart.
  • B. En del som består av kartblader.

Samlingen er delt: Det nyere materialet er samlet i Realfag-bibliotekets kartsamling. En oversikt over hva denne inneholder finner du på Realfagbibliotekets geofag-sider.

De eldre delene av materialet som har historisk relevans, utgjør en egen samling ved Spesialsamlingene. Den delen av samlingen som utgjør det historisk orienterte materialet, er tilgjengelig i Manuskript- og librarsamlingene ved Spesialsamlingene.

kartbergen
Bergen. F. R. Reichborn 1768.

Spesialsamlingene inneholder kart fra de store hollandske kartografene på 1600-tallet, eldre bergenske kart fra 17 og 1800-tallet, samt en stor samling med faksimiliemateriale som dekker de siste 400 år med europeisk kartografi.

Kartsamlingens materiale kan man finne i vår elektroniske katalog Bibsys, men en del eldre kartblad er fremdeles kun katalogisert på kort. Bøkene blir utlånt på samme måte som bibliotekets andre spesialsamlinger, dvs. bare til lesesalslån.

Artikler om Kartsamlingen:

Elektroniske kart fra UB Bergen.