Jens Braage Halvorsens boksamling

Av Knut L. Espelid

I universitetsbibliotekets referanseboksamling, står et 6-binds verk i brunt skinnbind med følgende tittel på ryggene: J. B. Halvorsen: “Norsk Forfatterleksikon 1814-1880.” Det gikk flere år før jeg oppdaget hvilken skatt som sto oppstilt her, og jeg tror ikke der er så mange som benytter seg av det. Verket omfatter i det vesentlige det 19. århundredes norske forfattere, men også andre personer som har betydd noe for norsk politikk. Økonomisk og kulturell historie er tatt med her, ofte mer på grunn av det de gjorde enn det de skrev. Verket kan benyttes som et biografisk leksikon, idet hver personanførsel begynner med fyldige biografiske opplysninger med henvisninger til annet biografisk materiale. Derefter følger en oversikt over hva den biograferte person selv har skrevet, kritikker og debatter skrevet av andre. Tidsskrift- og avisartikler er medtatt, for de sistes vedkommende den eneste oversikt vi har.

Hele verket gir et overveldende inntrykk av flid, store kunnskaper og evne til systematisering. En spør seg selv: hvem var denne mann som har efterlatt seg et slikt gedigent verk, den arme og travle bibliotekars beste venn ?

Jens Braage Halvorsen var født i Bergen i 1845 og døde i Christiania i 1900. Han var sønn av gullsmed Christian Halvorsen, ble student i 1866, slo seg ned i Christiania, hvor han med sine utmerkede anlegg som journalist begynte å skrive om likt og ulikt i hovedstadspressen, øyensynlig for å skaffe seg et levebrød. I 1883 ble han ansatt som amanuensis ved Universitetsbiblioteket., og kunne derefter dyrke sine hovedinteresser som var personalhistorie og biografi. Han ble senere sjef for den nyopprettede Norske Avdeling og med oppofrende tjenestevillighet gav han forskerne del av sin enestående viten.

Da Halvorsen døde i 1900, gikk hans efterlatte papirer til Universitetsbiblioteket i Christiania. Hans bibliotek, i hvis bøker han hadde gjort mange opplysende tilføyelser, ble skjenket til Bergens Museums Bibliotek av grosserer Nordahl i Stettin.

Halvorsens boksamling omfatter ca. 9000 bind norsk litteratur, både bøker og periodica, deriblant flere sjeldenheter. Først og fremst inneholder samlingen humaniora, og ca. halvdelen er skjønnlitteratur og litteraturhistorie.

Bøkene må ha vært ordnet sytematisk i 22 grupper og alfabetisert innen hver gruppe før de ble katalogisert og gitt fortløpende nummerering, det finnes en hyllelisteprotokoll som viser ordningen og en egen seddelkatalog.