Introduction

holb3

Holbergs første bok kom ut i 1911 “Introduction Til de fornemste Europæiske Rigers Historier”. Her fikk danske og norske lesere for første gang en innføring i moderne europeisk historie på dansk.

 

DPP_000b[1]

 

På tittelbladet kan leses føgende:  “Introduction Til de fornemste Europæiske Rigers Historier / Fortsat Indtil disse sidste Tider / Med Et tilstræckeligt Register. Kiøbenhavn / 1711. Trykt hos Johann Jacob Bornheinrich. Paa Johann Krusens Bekostning, og findis hos hannem tilkiøbs.”

“Introduction” i fulltekst fra prosjektet “Holbergs skrifter”.