Opplagsbasen – Innhold

Ved Bjørn-Arvid Bagge

opplagsbilde1Dette er en bibliografi over utgitt materiale fra Bergens museum og Universitetet i Bergen, som omfatter de titlene vi har, eller har hatt til salgs ved Universitetsbiblioteket i Bergen. Bibliografien er ikke en fullstendig bibliografi over Universitetet og museets samlede vitenskapelige produksjon. Derfor vil enkelte titler som har vært utgitt av de to institusjonene i denne perioden ikke være registrert her.

“Opplaget” er en betegnelse Universitetsbiblioteket i Bergen har gitt det opplaget vi har av eldre publikasjoner utgitt av Bergens museum og Universitetet i Bergen. Dette materialet inneholder publikasjoner fra museets eldste tid fram til 1972/73.

Opplagsdatabasen gir en oversikt over det materialet som finnes for salg fra Universitetsbiblioteket i Bergens magasiner. Den inneholder for tiden. ca. 1300 titler.

Emnemessig dekker “Opplaget’s” publikasjoner de emner det har vært forsket på ved Bergens museum og Universitetet i Bergen i denne perioden. Emneinndeling er gjort på bakgrunn av de emnekategorier Overbibl. H. S. Bakken lagde i forbindelse med generalregistrene 1825-1965.

Opplagsdatabasen dekker alle typer publikasjoner, men det vil på et senere tidspunkt komme et eget tillegg som dekker enkeltårganger av tidsskrifter, ekspedisjonsrapporter etc.

Bakgrunnen for utarbeidelsen av denne databasen var en rekke henvendelser som viste behovet for en ajourført oversikt som inneholdt hva som var tilsalgs av publikasjoner ved UBB.

Bakgrunnsmateriale for utarbeidelse av denne databasen, har vært

  • Bergens museums publikasjoner. Generalregister 1825-1948,
  • Universitetet i Bergens publikasjoner. Generalregister 1948-1968,
  • En eldre kort-katalog + en mappe med diverse ufullstendig registrert opplagsmateriale, samt et grundig opptelling og registreringsarbeid i opplagsmagasinene.

Til: “Opplagsbasen”.