Gustav Brosings boksamling

brosing_2jpgGustav Brosings samling omfatter ca. 1500 bind bøker og periodica, i tillegg var her opprinnelig en samling med manuskripter, kart og bilder som ble tatt opp i bibliotekets særsamlinger. I tillegg kommer en betydelig avisklippsamling, med et biografisk og et topografisk arbeidsregister.

Samlingen er i utmerket stand. Halvparten av samlingen var bundet dels i originalbind, Resten har biblioteket sørget for å binde inn.

Bøkene er numerisk oppstilt og det finnes en egen hyllelisteprotokoll. Det finnes ingen særkatalog til samlingen, men bøkene er tilgjengelig i vår elektroniske katalog Bibsys..

Bøkene blir utlånt på samme måte som bibliotekets andre spesialsamlinger, dvs. bare til lesesalslån.