Kvinner i arbeide

Kvinner i arbeidslivet, Bergen 1918 – 1950-årene. Fotograf er firmaet Atelier KK, (også en tid kalt Knudsen & Co A/S,) som var firmaet etter fotograf Knud Knudsen. (1832-1915) Arkivet dekker særlig godt det bergenske næringsliv i mellomkrigstiden.