Sophus Tromholts fotografiske arkiv

Sophus Tromholt samling ved Spesialsamlingene Universitetsbiblioteket i Bergen.

Fotograf bak kameraet. Fotograf Sophus Tromholt 1882/83 Foto: Sophus Tromholt
Fotograf bak kameraet. Fotograf Sophus Tromholt 1882/83 Foto: Sophus Tromholt

Sophus Tromholt var en dansk astrofysiker som etablerte et nordlysobservatorium i Kautokeino i polaråret 1882-1883. Han oppholdt seg i Finnmark, mest i Kautokeino, fra høsten 1882 til våren 1883. Sophus var en entusiastisk amatørfotograf. Han var den første som fotograferte Kautokeinos samiske kultur og folk over en lenger periode i Finnmark. Sine opplevelser fra Kautokeino og Finnmark publiserte han i boken Under the Rays of the Aurora Borealis i 1885 og den fotografiske portfolien

Billeder fra Lappernes Land. De mest interessante fotografiene hans er de første navngitte sameportrettene. Som karakterportretter  er disse  svært forskjellig fra etnografiske rasedokumentasjon og eksotisk turistsuvenirer.

 

Anna Aslaksdatter Gaup, Anna Johnsdatter (Jonsdatter) Sernby (Somby). Fotograf Sophus Tromholt 1882/83 Foto: Sophus Tromholt
Anna Aslaksdatter Gaup, Anna Johnsdatter (Jonsdatter) Sernby (Somby). Fotograf Sophus Tromholt 1882/83 Foto: Sophus Tromholt

Billedsamlingens Tromholtsamling inneholder Tromholts originalnegativer, portfolien Billeder fra Lappernes Land fra gamle Bergen Museums bibliotek, og den norske og engelske utgave av hans bok: Under Nordlysets Straaler / Under the Ray of the Aurora Borealis.
Knud Knudsen kjøpte negativsamlingen fra Tromholt, og denne samlingen finnes derfor på Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen. Negativene er nummerert ved avtegning på glassplaten, og bildene som er tatt med i portfolien har titler på dansk og norsk. Andre eksemplarer av portfolien finnes på Bergens Museum, Etnografisk museum i København og Norsk Folkemuseum.
Arkivet har betydning i flere fag, som fotohistoriske, kulturhistoriske og geovitenskapelige dokumenter. Bildene vil ha stor

internasjonal interesse, i urfolk /multikulturell kontekst. Bildene er dessuten også brukt mye av den samiske befolkning i Kautokeino, både i undervisning og i slektsforskning. Uten denne samlingen, ville vi stått igjen med 19.århundres bilder av det samiske folket kun tatt i koloni-perspektiv.
Omfang: Negativer : 231, originalkopier i portfolie-eske: 189.
Tilgjengelig i søkbar database ved søketerm fotograf: Tromholt, Sophus, eller Signatur: UBB-TROM.

UBB-TROM-038
Fra nordlysstationen i Kautokeino. Sophus Tromholt 1882/83 Foto: Sophus Tromholt

 

 

 

 

 

 

Bibliografi:
Tromholt publiserte reisebeskrivelser til Morgenbladet, 1882 – 1883 og samlet disse i boken Tromholt, Sophus: Under the Rays of the Aurora Borealis, utgitt i London og på dansk i København 1885. Utgitt i faksimilie Kautokeino 2007.

Bokpublikasjon av Sophus tromholt
Bokpublikasjon av Sophus tromholt