Nordlandsfartsarkivene i Bergen

Nordlandsfartsarkivene i Bergen

Justitz-Protocol for Breds-Gaards-Retten paa Handels-Contoiret i Bergen. 1787 – 1830. Foto: Morten Heiselberg
Justitz-Protocol for Breds-Gaards-Retten paa Handels-Contoiret i Bergen. 1787 – 1830. Foto: Morten Heiselberg

Fra middelalderen til langt ut på 1800-tallet dominerte kjøpmenn fra Bergen handelen på Nord-Norge. De Bergensbaserte kjøpmennene kjøpte fisk nordfra og videresolgte den til de store søreuropeiske markeder. Fiskeeksporten var viktig for nordlendingene for å skaffe livsnødvendigheter og bandt dem økonomisk til Bergen. Fisken var også en av de første og største eksportartikler fra Norge til utlandet. Fra Senmiddelalderen til tidlig på 1700-tallet var denne handelen dominert av den tyske Hansa. Etter denne tid kom det meste av virksomheten på norske hender.
Både den tyske virksomheten og den senere norske er representert i

 

 

Utsnitt fra boken "Die Nachbarn Buck in den Sold Garen 1653 – 1858." Foto: Morten Heiselberg
Utsnitt fra boken “Die Nachbarn Buck in den Sold Garen 1653 – 1858.” Foto: Morten Heiselberg

Universitetsbiblioteket i Bergens samlinger.
Fra Hansatiden finnes flere typer hånskrevne protokoller knyttet til ulike Bryggegårder. Både fullstendige Nabobøker (Nachbarn Bücher) fra enkelte handelsgårder samt enkeltelementer fra disse som gårdrett, Maschopi- eller regnskapsbøker er representert. I tillegg finnes her gesellbøker med navnet på alle geseller eller tjenere knyttet til en av handelsgårdene i samlingene.
Fra den senere og mer norskbaserte virksomheten finnes bl.a. forretningsprotokoller og papirer fra fem av byens eldste og største handelshus samt flere mindre, og disse arkivene utgjør et enestående kildemateriale til Bergens og norsk handel og økonomiske historie.
De fem store arkivene er etter firmaene Krohn (ca. 1775-1895), Harmens (ca. 1765-1895), Janson (ca. 1755-1820), Mowinckel (ca. 1760-1900) og von Tangen (1746-1920). Alle drev Nordlandshandel og deres arkiver belyser derfor også nordnorsk næringsliv gjennom 200 år.

Utsnitt fra boken Justitz-Protocol for Breds-Gaards-Retten paa Handels-Contoiret i Bergen. 1787 – 1830. Foto: Morten Heiselberg
Utsnitt fra boken Justitz-Protocol for Breds-Gaards-Retten paa Handels-Contoiret i Bergen. 1787 – 1830. Foto: Morten Heiselberg

Arkivinnholdet varierer litt etter firmaenes virksomhet, men noe av materialet en kan finne er sammenhengende rekker av firmapapirer fra 1700-tallet og inn på 1900-tallet. De nærmere 90 hyllemeterne med arkivmateriale inneholder foruten arkivalier angående handelen på Nord-Norge også materiale fra handelen på Sør-Europa. Her er firmaenes hovedbøker, oversikter over den enkelte fiskers økonomi eller gjeld år for år, brev-kopibøker og spedisjonsbøker. Videre finnes befraktningspapirer, skipspapirer og korrespondanse mellom firmaene og kunder ute i den store verden.
I tillegg til disse arkivaliene tilkommer enkelte mindre manuskripter og aktstykker som sorterer under forskjellige andre enkeltsamlinger i biblioteket.

utsnitt fra boken "Die Nachbarn Buck in den Sold Garen 1653 – 1858." Foto: Morten Heiselberg
utsnitt fra boken “Die Nachbarn Buck in den Sold Garen 1653 – 1858.” Foto: Morten Heiselberg