Bergens militærforenings bibliotek

militærforGeneralmajor Carl von und zu Mansbach var initiativtaker til Bergen militærforening. i 1829. Bergens Garnisonsbibliotek (stiftet 1828) gikk inn i Miltærforeningens bibliotek  når dette ble stiftet i 1829.

Samlingen ble  i 1961 deponert i Universitetsbiblioteket. Samlingen består av ca. 5000 bind militærlitteratur, både bøker og tidsskrifter. Samlingen har ingen egen særkatalog, men det finnes en løpende hylleliste og bøkene er tilgjengelig i vår elektroniske katalog Bibsys.

bergenmil