Claus Fastings boksamling

fastingClaus Fastings boksamling ble overtatt av Bergens museum i 1854. Da Bergens museum ble universitets-bibliotek, den så overført hertil. Her står den i dag oppstilt i Spesialsamlingen, og er den eldste av en rekke eldre boksamlinger.

Ved Fastings død utgjorde samlingen 590 bind til en verdi av 450 riksdaler. I dag teller den ca. 1300 bind.

Overbibliotekar Bakken bestemte at legatmidlene, etter Fasting skulle gå til innkjøp av litteratur om utlendingers reiser i Norge, så en stor del av samlingen er i dag omkring dette emnet. I tillegg inneholder den bøker av naturvitenskapelige, filosofiske, skjønnlitterære og estetiske emner, sterkest representert med franske og tyske klassikere. Katalogen til Claus Fastings boksamling er digitalt tilgjengelig gjennom Bibsys.  Søk på Fasting-samlingen i Bibsys.

Om Claus Fastings boksamling:

Artikler og annet fra Claus Fastings boksamling: