Holberg-samlingen

holb3Holberg-samlingen kom i stand etter at de to bergenske boksamlerne: forfatteren og redaktøren Johan Nordahl-Olsen og
bankfullmektig O.J. Larsen skjenket sine samlinger av Holbergiana til Bergens
Museum i 1907. Disse to samlingene utgjør grunnstammen i Holberg-samlingen som
består av Holbergs egne skrifter, samt diverse dokumenter om Holberg: bøker,
småtrykk, brev, tegninger, fotografier, illustrasjoner og avisutklipp.

Holberg-samlingen er lagt inn i Bibsys, og er tilgjengelig for forskere og spesielt interesserte.

Spesialsamlingene deltar også i det dansk-norske prosjektet “Holbergs skrifter”. Prosjektet skal presentere hele Holbergs produksjon digitalt, med transkribsjoner, digitale faksimiler og kommentarer.

Artikler m.m. fra Holbergsamlingen:

Glimt fra Holbergsamlingen. Ved Jan Olav Gatland: