Illegale aviser

logoTyskerne angriper Norge

Universitetsbiblioteket presenterer de illegale avisene under okkupasjonen av Norge 1940-45.

 

Av Bjørn Arvid Bagge

 

Databasen med illegale aviser inneholder aviser utgitt utenfor tysk og nazistisk kontroll under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-45. Disse avisene var et viktig supplement til den offisielle tyskdominerte presse. Databaseprosjektet er et samarbeidsprosjekt på bakgrunn av et initiativ fra krigskildeportalen NORDIKI, og driftes av UB Bergen. Foruten UB Bergens aviser, presenteres materiale fra Hjemmefrontmuseet, Ålesund museum og Rønnebergs samlinger. For tiden inneholder avisen ca. 170 avistitler med varierende antall hefter, totalt mellom 12 og 13000 sider. I tillegg er her korte historiske presentasjoner, samt et emne og personregister.

 

 

Se de illegale avisene