Kataloger

kat6Spesialsamlingenes antikvare bøker og kart er tilgjengelig i biblioteks-databasen Bibsys.

Arkiver og manuskripter er katalogisert i en egen katalog ordnet som en rekke av hovednumre uten inndeling etter tema eller format. Katalogen består av tre deler: Personregister (PDF-fil, 427 Kb),   Saks- og stedsregister (PDF-fil, 167 Kb) og Hovedkatalog (PDF-fil, 4 Mb).

En pdf-fil gir tilgang til en komplett diplomkatalog. En egen database gir også tilgang til bilder, transkripsjoner og opplysninger om et utvalg diplomer mellom 1570 og 1660.

Våre middelalderfragmenter, sammen med fragmenter i Statsarkivet i Bergen, er digitaliserte og publiserte med katalogtekst på denne nettsiden.  Se også den større listen over fragmenter i norske samlinger, publisert av prosjektet “From manuscript fragments to book history” ved CMS, her.En stor fotografisamling av norrøne håndskrifter er oppstilt på manuskript- og librarsamlingens lesesal. Samlingen ble bygget opp ved tidligere Nordisk institutt, UiB, og eies i dag av LLE, UiB. Samlingen betjenes av UB.

En oversikt over Bergen museums og Universitetet i Bergens publikasjoner utgitt frem til 1972/73 finnes tilgjengelig, kalt “Opplagsdatabasen”.