Seksjon for spesialsamlinger

Nordlandshandelsarkiver fra Bryggen
Nordlandshandelsarkiver fra Bryggen

Velkommen til seksjon for spesialsamlinger ved Universitetsbiblioteket i Bergen. Dagens bibliotek er en videreføring av det gamle Bergens museums bibliotek stiftet 1825. Fra museets tid og til i dag er samlingene bygget opp ved gaver, innsamling og innkjøp. Seksjonens samlinger består av en stor billedsamling, manuskripter, diplomer, kart, antikvariske boksamlinger og aviser.

«Kariol». Stalheim 1888-94. Foto: Knud Knudsen

Seksjon for spesialsamlinger er én samlet enhet organisatorisk, men er lokalisert på to forskjellige steder. Billedsamlingen inneholder historiske fotografier fra hele Norge med særlig vekt på Bergen og Vestlandet, og holder til i Haakon Sheteligs plass 7 (HUM-biblioteket). Manuskript- og librarsamlingen består av håndskrifter, antikvariske bøker, kart og aviser. Manuskript- og librarsamlingen ligger på Sydnesplass 7 (HF-bygget). Seksjonfor spesialsamlinger er åpen for forskere, studenter, presse, forlag og andre med interesse for relevante fagområder som lokal- og kulturhistorie.