Comoedier

Ved Jan Olav Gatland

holb3Etter å ha gitt ut flere faglitterære bøker fikk professor i metafysikk og logikk ved Universitetet i København, Ludvig Holberg, i 1719 sin store «poetiske raptus». Den begynner med heltediktparodien «Peder Paars» i 1719-20, og kulminerer i samlingen av 15 komedier, utgitt i 3 bind 1723-25. UBs eksemplar er ett av tre eksisterende komplette eksemplarer. Innbindingen er i halvbind fra 1700-talet med rik forgylling av skinnryggen. Komediene ble utgitt anonymt, under Holbergs kjente psevdonym, Hans Michelsen. I tillegg er det også Holberg selv som har skrevet forordet under navnet Just Justesen. Tittelbladet ser slik ut:

Com1723[1]

 

Tekst:

«Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads ved Hans Michelsen med Just Justesens Fortale Første Tome. Trykt Aar 1723.»