Faghistorisk arkiv

Universitetsbiblioteket, ved Avdeling for Spesialsamlinger, har etablert et tilbud til fagmiljøer og vitenskapelig ansatte ved UiB om avlevering av betydningsfullt faghistorisk arkivmateriale. Tilbudet omfatter avlevering, katalogisering, og bevaring av arkivmateriale i klimastyrte magasin. Arbeidet med og tilgjengeliggjøring av faghistorisk arkivmateriale blir faglig styrt ved Avdeling for Spesialsamlinger, i nært samarbeid med fagmiljøene ved UiB.

Lenke til retningslinjer for Faghistoriske samlinger