Introduction

holb3

Holbergs første bok kom ut i 1911 «Introduction Til de fornemste Europæiske Rigers Historier». Her fikk danske og norske lesere for første gang en innføring i moderne europeisk historie på dansk.

 

DPP_000b[1]

 

På tittelbladet kan leses føgende:  «Introduction Til de fornemste Europæiske Rigers Historier / Fortsat Indtil disse sidste Tider / Med Et tilstræckeligt Register. Kiøbenhavn / 1711. Trykt hos Johann Jacob Bornheinrich. Paa Johann Krusens Bekostning, og findis hos hannem tilkiøbs.»

«Introduction» i fulltekst fra prosjektet «Holbergs skrifter».