Diplomsamlingen

diplomhovedDiplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antagelig, etter  Riksarkivets, den nest største i landet. Av dette er ca. 300 nummer diplomer fra  tiden før 1600. Resten av samlingen består av skjøter, skiftepapirer og  kontrakter, de fleste fra 1600- og 1700-tallet. Det finnes en kronologisk ordnet  katalog over denne samlingen, og en kortkatalog ordnet etter sted.

Her er inngang til en komplett katalog for diplomsamlingen (pdf). Deler av samlingens innhol i perioden 1570-1660 er  digitalt tilgjengelig med regester, bilder og transkripsjoner i en egen Diplomdatabase.

Artikler om Diplomsamlingen: