Librar-samlingen

BokSamlingen Librar – Libri rari (sjeldne bøker) ble opprettet i 1949 og talte opprinnelig ca. 200 bind. Bøker som er svært gamle, spesielt verdifulle eller sjeldne også hvis de er av nyere dato blir plassert her. I dag teller samlingen i overkant av 1000 bind.

Bøkene er tilgjengelige i vår elektroniske katalog Bibsys.

Artikler om bøker fra Librar-samlingen: