Knud Knudsens fotografiske arkiv

Det fotografiske arkivet (1862 – 1900) etter Knud Knudsen, norsk foto-pioner 1832 – 1915. Spesialsamlingene, Universitetsbiblioteket i Bergen

Havnen i Bergen med bryggen og båtene. Fotograf Knud Knudsen 1882/85 Foto: Knud Knudsen
Havnen i Bergen med bryggen og båtene. Fotograf Knud Knudsen 1882/85 Foto: Knud Knudsen

Arkivet etter fotograf Knud Knudsen inneholder hans produksjon rettet mot turister, billedkunstnere og det nasjonalitets-orienterte norske publikum i det 19.århundre. Arkivet er nesten fullstendig og inneholder by- og landskapprospekter fra hele Norge 1862 – 1900 og meget tidlig arbeidslivsdokumentasjon fra Vestlandet. Arkivet  inneholder også stereoskopifotografier  fra Knudsens utdannelsesreise til Reutlingen, Tyskland 1862, som er de eldste topografiske fotografier fra dette området.
Arkivet etter Knud Knudsen ble kjøpt av UB Bergen i 1975, og en senere oppdaget del ble mottatt som gave fra firma FotoKnudseni 1992. Arkivet er Norges største samlede arkiv etter første-generasjons landskapsfotografer og består av 13.500 glassnegativer og ca 20.000 -samtidige originale papirbilder på albuminpapir. 4000 negativer fra 1862 til ca. 1882 er av den eldste typen våtplatenegativer, en prosess som nødvendiggjorde at fotografen måtte preparere og fremkalle glassnegativene i felten. Knudsen-samlingen er uten sammenligning den største samling i Norge av slike tidlige våtplater (collodiumplater). De har derfor en meget stor verdi for fotohistorisk forskning. Knudsen-arkivet ble i 1991 nevnt som en av de mest verneverdige fotoarkiver i verneplanen for norsk fotografi 1991. Fotografen forsvarer en plass blant de ledende av verdens reisende landskapsfotografer fra 19.århundre.

Menneske og natur. Det dramatiske landskap. Fotograf Knud Knudsen 1872/75 Foto: Knud Knudsen
Menneske og natur. Det dramatiske landskap. Fotograf Knud Knudsen 1872/75 Foto: Knud Knudsen

Bildene er av meget høy kvalitet teknisk, kulturhistorisk, fotohistorisk og kunstnerisk. Materialets tilstand vurderes fra meget dårlig til meget bra. Digital rekonstruksjon er under arbeid for de skadede negativene.  De gamle papirbildene i albumin er meget godt bevart.
Hele samlingen er tilgjengelig i søkbar database  og i nye kopier på Billedsamlingens lesesal.
Skandinavisk fotografi har ikke vært tilstrekkelig kjent i resten av verden, fotohistorien har vært meget begrenset til anglo-amerikansk vinkling. Det er å forvente at Knud Knudsen vil bli skrevet inn i verdens fotohistorie i stadig større grad. Særlig vil det bli grepet fatt i hvordan de europeiske nasjonalstatenes utvikling uttrykkes visuelt gjennom landskapsfotografier og skildringer av ”det folkelige”.
Knudsens fotografier er også en bred dokumentasjon av utbyggingen av infrastrukturen i Norge ved broer, veier og jernbane fra 1860-årene til 1900.
I en tid med global oppvarming, er de gjennomfotograferte norske breene også av unik betydning som dokumentasjonsmateriale.

Bibliografi:
Walker Art Center, Friedman, Martin: The Frozen Image. Scandinavian photography.    Minneapolis 1982
Naomi Rosenblum: A World History of Photography. NY 1984
Å.Digranes, S.Greve og O.Reiakvam: Det norske bildet. Knud Knudsens fotografier 1864 – 1900. Oslo, 1988.
Robert Meyer: Den glemte tradisjonen. En utstilling i anledning 250-års jubileet for fotografi. Oslo 1989
N.Morgenstern: Fotograf Knud Knudsen. Bilder fra en nylig oppdaget samling. Bergen 1993.
O.Reiakvam, Bilderøyndom, røyndomsbilde: fotografi som kulturelle tidsuttrykk. Oslo 1997.
Heimatmuseum Reutlingen: Reise nach Reutlingen 1862. Stereoskopbilder des nerwegischen fotograafen Knud Knudsen. Reutlingen 1997
Roger Erlandsen: Pas nu paa!: Nu tar jeg fra Huldet!  Om fotografiets første hundre år i    Norge – 1839-1940. Oslo 2000.
Larsen, Peter og Lien, Sigrid: Norsk Fotohistorie. Fra daguerrotypi til digitalisering. Oslo 2007.
Ekeberg, Jonas og Østgaard Lund, Harald (red): 80 millioner bilder. Norsk Kulturhistorisk fotografi 1855 – 2005. Oslo 2008.