Daguerreobase

Billedsamlingen er med i et Europeisk prosjekt for registrering av de europeiske daguerreotypiene. Gjennom prosjektet skal daguerreotypiene registreres i en felles database (Daguerreobase), og også være søkbar i den europeiske kulturdatabasen Europeana. Universitetsbiblioteket i Bergen og Nasjonalbiblioteket er ansvarlig for den norske deltakelse. Prosjektet går frem til 2015.

Dette prosjektet er delfinansiert av ICT Policy Support Programme (ICT PSP), som en del av EUs stimuleringsprogram for innovasjon og konkuransedyktighet.

Daguerreotypi

Daguerreobase.

 

 

 

EU sponsing av Daguerreobase

ICT Policy Support Programme