Holberg-brev

holb3Den 21. oktober 1723 skrev Holberg et brev til kongelig krigsbokholder Aage Rasmussen i Trondheim. Her etterlyser han nyheter om de 60 eksemplarene av første bind av komediene som han har sendt til Hagen. En tydelig fornøyd forfatter kan samtidig fortelle at bind 2 kommer til våren, og at den vil inkludere komedien «Barselstuen», som allerede har alarmert en rekke fruentimmere!

Hoitärede gode ven,

Jeg har lenge vented paa et angenemt svar, hvorledes det gaar med comoediernes debit, hvoraf ieg skikkede ham 60 exemplarier forgangen somer. Jeg haaber, at, saasom de er gaaet saa hastigt fra henderne paa andre steder at de i det ringeste har haft samme gode skiebne udj Trundhiem, hvilken bye ieg hidentil har haft mest aarsag at berome. Jeg lader trykke en nye tome til foraaret, med hvilken ieg ikke vill bemöie ham, uden saa mange exemplarier som han selv for sig og andre goode vener forlanger; thi det var ubilligt af mig at begiere at han skulde baade have umag, og staa i forskud for mig. Der blev forgangen uuge spilled en comoedie som heeder Barselstue hvilken alarmerede en hob av vore fruentimer. Den bliver indfördt udj den anden tome. Jeg forventer med det forste et angenemt ord fra dem og forbliver stedse deres Oprigtige ven og tienstskyldigste tiener L. Holberg

HolbBrev2

Brevet er datert Kiobenhavn d 21 Octob 1723. På baksiden (=konvolutten) står mottakeren, også med Holbergs håndskrift:

Kongl Mayest velbestalter                                                                                           Krigs Bogholder                                                                                                                Aage Rasmusen Hagen                                                                                                     à                                                                                                                                    Trundhiem

HolbBrev1

Før Holberg-brevet ble innlemmet i bankfullmektig O.J. Larsens samling, hadde det tilhørt prestefruen Sara Faye, Haug prestegård i Hokksund, og de to samlerne og forfatterne: presten Andreas Faye og sorenskriveren Conrad N. Schwach.