Nils Klim-illustrasjoner

Av Jan Olav Gatland

NKlim1[1]I 1741 kom Ludvig Holbergs latinske originalutgave. Samme år ble boken oversatt til fransk, tysk og nederlandsk, mens engelsk og dansk utgave fulgte året etter. UB har alle disse førsteutgavene, den latinske i flere eksemplar. «Niels Klim» ble utgitt anonymt, og den fulle latinske tittelen lyder som følger: » Nicolai Klimii iter subterraneum : novam tellurius theoriam ac historiam qvintæ monarchiæ adhuc nobis incognitæ exhibens e Bibliotheca B. Abelini.Hafniæ & Lipsiæ : Sumptibus Jacobi Preussii, MDCCXLI.»

NKlimi3[1]Det eksemplaret av den latinske originalutgaven som her er avbildet, har en spesiell historie. Til høyre under tittelen kan vi se signaturen til W.F.K. Christie, grunnleggeren av Bergens Museum. En senere eier av boken var Chr. Michelsen. Foran i boken har han selv skrevet følgende om bokens gang:

«Denne bog som har tilhørt præsident Christie, og som i 1905 blev skjænket mig af herr tandlæge Holmboe Henrichsen, deponerer jeg herved på Holbergs-klubbens anmodning med den elskværdige givers tilladelse i Holbergværelset i Bergens Museum.

Gamlehougen d. 15de Marts 1911. Chr. Michelsen»

Originalutgaven har flere illustrasjoner av Brühl (frontispis og to kobberstikk). I tillegg har boken et utbrettbart kart, som er større enn den trykte siden, og som forestiller den underjordiske verden med noen få angitte navn, bl.a. Norge og Mareminehollet, stedet i Bergen hvor Niels Klim begynte sin reise.

NKlimKart[1]

Originalutgave av «Niels Klim» i fulltekst. Fra prosjektet:  “Holbergs skrifter”.