Skeivt arkiv

Skeivt arkiv samler inn, bevarer og formidler norsk skeiv historie. Karen-Christine Friele sitt store og viktige personarkiv er en av grunnpillarene i arbeidet, samt arkiver fra viktige aktivister som Gro Lindstad, Anfinn Bernaas og Dag Strand-Nielsen.

Lenke til Skeivt arkiv sine sider.