Norsk stridsarkiv

norskstridsarkivNorsk stridsarkiv er en samling på ca. 1000 bøker og småtrykk om målsak og  målstrid. Samlingen ble oppbevart i Bergens museum under krigen, og ble  overdratt biblioteket i 1949 av redaktør Agnar Skeidsvoll, daværende redaktør i  «Gula Tidende».

Samlingen supplerer Hannaas-samlingen når det gjelder nynorsk  litteratur, spesielt for litteraturen etter 1929. Katalogen over Norsk stridsarkiv er tilgjengelig i Bibsys.