Billedsamlingen

Lesesalen
Lesesalen

Billedsamlingen ved Universitetsbiblioteket Avdeling for Spesialsamlinger er et av landets største og mest anerkjente arkiv for historisk fotografi, og består av enkeltbilder og fotosamlinger av varierende størrelse fra fotografer, samlere og private givere – til sammen omkring en halv million fotografiske bilder. Det er særlig den store og fotohistorisk betydningsfulle Knud Knudsen-samlingen og samlingen etter Sophus Tromholt som er grunnlaget for Billedsamlingens nasjonale og internasjonale status. Knudsen-samlingen inneholder negativ og fotografier fra 1862 frem til 1970-årene, mens Tromholt-samlingen viser samisk liv og tradisjoner slik de fremsto i Finnmark i 1882-1883. Billedsamlingen brukes av forskere, studenter, presse, forlag, og privatpersoner.

Billedsamlingen arbeider kontinuerlig med digitalisering og databaseinnlegging av samlingene. Prioriteringer skjer etter publikumsforespørsel samt bevaringshensyn. Større samlinger av bergensfotografer (bl.a. Schumann Olsen, Marcus Selmer, Gustav Brosing, Lauritz Bekker Larsen), samt hele Knudsen-samlingen og Fjellanger-Widerøes flyfoto fra Bergensområdet er tilgjengelig på lesesalen. Resten av samlingene er plassert i lukkede magasin, og publikum er derfor avhengig av hjelp fra personalet for å finne de aktuelle bildene.

Alle bildene i samlingene er i prinsipp tilgjengelige for salg eller utlån. NB: Billedsamlingen låner aldri ut originaler. Kopier fra arkivet kan bestilles til privat eller offentlig bruk, etter bestemte rettigheter. Bildene lages av en fotograf på avdelingen, og kopiene leveres på papir til privatpersoner, eller som digitale filer til forlag o.l. Prisliste.


Følg oss på Facebook.