Manuskript- og librarsamlingen

godbit2Manuskript- og librarsamlingen er et fellesnavn for en rekke samlinger med forskjellig materiale knyttet til Avdeling for spesialsamlinger.

Universitetsbiblioteket i Bergen er en videreføring av det gamle Bergens museums bibliotek. Boksamlingene fra dette befinner seg for en stor del i Manuskript- og librarsamlingen. Som en følge av gaver og donasjoner samt innsamlinger utført av museets og UBs eget personale er Manuskript- og librarsamlingen i dag i besittelse av betydelige samlinger av antikvarisk interesse.

Foruten en rekke eldre boksamlinger av stor bibliofil verdi, inneholder samlingene diplomer, kart, og manuskripter, bl.a. de bergenske Nordlandshandelsarkivene og arkiv etter kjente Eidsvollsmenn, som Christie og Falsen. I tillegg har Manuskript- og librarsamlingen aviser på mikrofilm og en større samling aviser i original.

Manuskript- og librarsamlingens materiale blir som regel kun utlånt på Spesialsamlingenes lesesal, og det er normalt bestillingstid på denne typen materiale.