Godbiter fra samlingene

godbit3Denne serien tar sikte på å presentere deler av Universitetsbibliotekets samlinger på en lettfattelig, og populær-vitenskapelig måte. Den bygger i hovedsak på tekstene presentert i serien; «Godbiter fra samlingene», en serie som gikk i Bergens Tidende fra 1938 til 1986. Her er i tillegg en del nyere materiale produsert de siste årene. Artiklene er basert på materiale fra UBs rikholdige samling av gammelt, sjeldent eller på andre måter kuriøst eller interessant materiale.

Artikler